Marja Torkkeli

Marja Torkkeli

Administratörassistent

Jag har arbetat vid Lundo Sparbanks ekonomiförvaltning sedan 2010.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning