Markku Ansamaa

Markku Ansamaa

Placeringschef, kapitalförvaltning

Sakkunnig kapitalförvaltning för dina mål.

Jag är placeringschef på kapitalförvaltningskontoret. Det viktigaste i kapitalförvaltning för mig är långa och förtroendefulla kundrelationer. Jag vill vara just den personen för dig som hjälper dig att nå dina ekonomiska mål och som är dina ögon och öron i den ständigt föränderliga placeringsvärlden. Ta kontakt med mig så kan vi tillsammans planera de lämpligaste lösningarna för hela din förmögenhet.