Markus Lauri

Markus Lauri

Bankdirektör

Jag ansvarar för privatkundsverksamheten och kapitalförvaltningen vid Lundo Sparbank. Jag är också medlen i bankens ledningsgrupp.

Jag tror starkt på att Lundo Sparbanks uppgift är att hjälpa människor att planera sig ekonomi - att inser ekonomins möjligheter och å andra sidan att identifiera riskerna i den personliga ekonomin.

Vi arbetar kundorienterat, lokalt och litar på sakkunskap. Jag har arbetat med privatkunders finansierings- och planeringsfrågor i ungefär 15 år.
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning