Nina Vierimaa

Nina Vierimaa

Finansieringschef

Jag har arbetat vid Lundo Sparbank i nästan 20 år.

Uppdragen och arbetsuppgifterna har varierat under årens lopp. För närvarande är jag finansieringschef på företagskontoret.

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning