Pekka Suopajärvi

Pekka Suopajärvi

Teamförman

När du vill ha det bästa!

Jag har arbetat med olika uppdrag vid Lundo Sparbank sedan 2010. Förnärvarande är jag teamförman på kontoren i Lundo och Loimaa. Jag ansvarar alltså för den högklassiga kunderfarenheten på två kontor.

Vårt huvuduppdrag är att hjälpa våra kunder att uppnå ekonomisk välfärd och förverkliga sina framtidsdrömmar. I det arbetet stöder jag experterna i mina team på alla möjliga sätt.

Om du vill bli kund i en bank som ger bra betjäning, kontakta oss.
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning