Pekka Suopajärvi

Pekka Suopajärvi

Kontorschef

När du vill ha det bästa!

Jag har arbetat med olika uppdrag vid Lundo Sparbank sedan 2010. För närvarande är jag kontorschef på kontoren vid Kaskisgatan och Tavastgatan i Åbo. Jag ansvarar alltså för den högklassiga kunderfarenheten på två kontor.

Vårt huvuduppdrag är att hjälpa våra kunder att uppnå ekonomisk välfärd och förverkliga sina framtidsdrömmar. I det arbetet stöder jag experterna i mina team på alla möjliga sätt.

Om du vill bli kund i en bank som ger bra betjäning, kontakta oss.
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Serviceområde

Ledning och förvaltning