Saara-Sofia Nieminen

Saara-Sofia Nieminen

Kontorschef

Jag är kontorschef på kontoren i Reso och Nådendal. Jag har varit anställd vid Lundo Sparbank sedan 2010 och utvecklats från praktikant till kontorschef genom många steg. Mina arbetsdagar är väldigt omväxlande; jag handleder personalen att svara på kundernas behov på bästa möjliga sätt, skapar lokala nätverk och sköter praktiska saker på kontoren.

Fritiden ägnar jag åt vardagliga saker, hobbyer och resor med familjen.
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Serviceområde

Ledning och förvaltning