Saara-Sofia Nieminen

Saara-Sofia Nieminen

Teamförman

Jag är teamförman på kontoren i Åbo Salutorg, Tavastgatan och Kaskisgatan. Jag har varit anställd vid Lundo Sparbank sedan 2010 och utvecklats från praktikant till kontorschef genom många steg. Mina arbetsdagar är väldigt omväxlande; jag handleder personalen att svara på kundernas behov på bästa möjliga sätt, skapar lokala nätverk och sköter praktiska saker på kontoren.

Fritiden ägnar jag åt vardagliga saker, hobbyer och resor med familjen.
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning