Terhi Välimaa

Terhi Välimaa

Bankjurist

Med sakkunskap för kunden.

Jag har varit bankjurist vid Lundo Sparbank i 28 år nu. Mina arbetsuppgifter omfattar bl.a. uppdrag från kunderna gällande framför allt familje- och arvsrättsliga frågor. Jag utarbetar bl.a. testamenten, bouppteckningar, arvskiftesavtal, intressebevakningsfullmakter samt köpe- och gåvobrev. Tvistefrågor kan vi inte sköta på banken.
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Juridiska tjänster