Toni Tyyri

Kundrådgivare

Färsk kompetens i huset!

Jag arbetar som kundrådgivare; på förmiddagen jobbar jag i kassan på kontoret och sedan betjänar jag kunder både med och utan bokad tid.; Mitt kompetensområde innefattar främst uppgifter inom dagliga bankärenden, såsom konto-, kort- och nätbanksärenden, liksom många andra serviceuppgifter.; På fritiden ägnar jag mig åt musik och olika sportgrenar.
 
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Serviceområde

Dagliga tjänster