Tuula Randell

Tuula Randell

Ekonomiassistent

Jag har skött uppgifter inom ekonomiförvaltningen vid Lundo Sparbank sedan 1998.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning