Tuula Suomi

Tuula Suomi

Produktansvarig för lån

Jag är kompetensutvecklare. Min arbetsdag fylls av handledning av personalen och därtill ansvarar jag för olika finansieringsprojekt. Introduktion av dagliga ärenden för nya Sparbanksanställa sköter jag tillsammans med Satu Saari. Tidigare arbetare jag inom kundbetjäningen på vårt huvudkontor.

Jag har arbetat i över 30 vid Lundo Sparbank.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning