Jari Oivo

Jari Oivo

Verkställande direktör

Bästa bankservicen

Jag fungerar som bankens verkställande direktör. Av vår ypperliga personal får du utmärkt och unik betjäning i alla bankärenden. Jag är alltid anträffbar och jag kan kontaktas om alla förbättringsförslag. Ta gärna kontakt också i finansierings- och placeringsärenden.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning

Juridiska tjänster