Marketta Mantila

Marketta Mantila

Kontorsdirektör

Du är viktig för mig

 Jag har långvarig bankerfarenhet och i Mörskom Sparbank har jag jobbat sedan 1998. Till kontoret i  Mäntsälä kom jag 2009. Förutom mitt kontorsdirektörsansvar svarar jag också för hela bankens sparande och placeringar. Inom den kontinuerligt ändrande bankvärlden finns det hela tiden nytt att lära sig, man är aldrig helt fullärd. Detta uppehåller också det egna intresset att utveckla sig.

För mig är varje kund viktig. Mörskom Sparbank är en inspirerande arbetsplats och det har varit glädjande att följa med bankens fina utveckling. 

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Kapitalförvaltning

Företagsfinansiering

Ledning och förvaltning