anna-cecilia_rönnskog

Anna-Cecilia Rönnskog

Marknadsföring

Jag ansvarar bl. a. för bankens marknadsföring och fungerar som ombud för Sparbanksstiftelsen i Närpes. Jag hjälper även i frågor gällande betalningsrörelsetjänster såsom kort och nätbank.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning