maria_wickman

Maria Wickman

Kundrådgivare

Jag har varit ca 30 år i bankbranchen och jag tror att jobbet valde mig. Min största styrka i jobbet är att prata med kunderna och hjälpa dem att lösa deras problem.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Betalningsrörelsetjänster