monika_mangs

Monika Mangs

Verkställande direktör

Personlig service, tillgänglighet & ett kundorienterat arbetssätt utgör ledstjärnan i Närpes Sparbank Ab:s verksamhet. 
Vår målsättning inom banken är att vi som lokal och självständig sparbank skall bidra till att öka aktiviteten, tillväxten och lönsamheten för kunderna. Vi vill vara med och utveckla närsamhället samt bidra till att skapa nya arbetsplatser, stöda människorna och de lokala företagarna i olika projekt inom bankens hela verksamhetsområde. 

Sedan mars 2019 arbetar jag som vd för Närpes Sparbank Ab. År 2015-2018 var jag ansvarig för riskkontrollen & regelefterlevnaden i banken. Före det fungerade jag som vd för Kristinestads Sparbank under åren 2010-2015.
 
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning