monika_mangs

Monika Mangs

Direktör, Risk & Compliance (CRO/CCO)

I mina uppgifter ingår compliance- och riskkontroll, uppföljning och rapportering till ledning och styrelse.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning