niklas_näsman

Niklas Näsman

Direktör, Riskkontroll & Compliance

Jag ansvarar för bankens riskkontroll & regelefterlevnad. Har arbetat i sparbanken sedan 2008, bl.a. som vd för Yttermark Sparbank under perioden 2008-2015.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Serviceområde

Ledning och förvaltning