tina_ånäs

Tina Ånäs

T.f. kontorsansvarig

Jag började arbeta på sparbanken i februari 1984. Första åren arbetade jag i kassan och senare även med placeringar och värdepapper. Från mars 2015 har jag helt och hållet arbetat med lån samt till vis del notariatärenden.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster