Ari Savolainen

Ari Savolainen

Finansieringschef

Bidrar till att skapa en trygg framtid.

Med min långa erfarenhet av finansiering vill jag hitta lösningar för mina kunders eventuella finansierings- och sparbehov. Jag upplever kundmöten som en viktig stund där vi tillsammans kan planera de lämpligaste produkterna och tjänsterna och därmed skapa ekonomiskt lugn för kunden.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Lån

Hembesök