Jukka Torronen

Jukka Törrönen

Finansieringschef

Skapar trygg framtid för bankens företagskunder

Jag deltar aktivt i företagskundernas vardag och planerar tillsammans med företagarna de bästa lösningarna för dem!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Serviceområde

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering

Hembesök