Kirsi Seppänen-Virtanen

Kirsi Seppänen-Virtanen

Direktör, ALM och kapitalförvaltning

Balansriskhantering och placering ligger nära mitt hjärta

En lokalbank mitt i Helsingfors erbjuder en utmärkt inblick i kapitalmarknaden. Den värdegrund som vi står för – en ansvarsfull sparbanksverksamhet – är värdefull i min vardag. Även om jag är en resultatskapare och snabb i vändningarna kan jag också lämna tid för eftertanke.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Svenska

Franska

Spanska

Expertis

Ledning och förvaltning

Spara

Kapitalförvaltning