Petra Liikanen

Petra Liikanen

Sparbankir, portföljförvaltning och balanshantering

Med glädje och sakkunskap

Mina dagar går åt till att syssla med bankens egen portfölj och administrera den redan tonåriga bankens likviditet. Till min glädje får jag nu och då också träffa privatkunder på olika tillställningar!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning