Sanna Korkeamäki

Sanna Korkeamäki

Sparbankir, kommunikation och utveckling

Av kärlek till att sprida glädjebudskapet och att möta människor

Mitt arbete på den urbana bybanken är en kombo av sociala medier, marknadsföring, elektronisk ärendehantering och olika projekt som ska underlätta personalens och kundernas vardag. Jag är intresserad av mångt och mycket och brinner av iver att lära mig mer om saker och människor. Jag betraktar mig som lyckligt lottad när jag får vara del av det här glada gänget av sparbankirer. ;) På min fritid trivs jag med min familj och mina vänner, på joggingstigar och kulturevenemang av alla de slag. Ser fram emot att träffa dig!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning