Antti Korhonen

Antti Korhonen

Bankdirektör

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Serviceområde

Företagsfinansiering

Ledning och förvaltning