Heikki Paasonen

Heikki Paasonen

Bankdirektör

Mångsidigt bankkunnande i över 10 års tid! Jag har arbetat på Sparbanken med väldigt olika uppgifter, allt från bakgrundsarbete inom kundgränssnitt till att bevilja krediter och att ta hand om indrivningar. Jag arbetar dagligen med proffs inom olika delområden i bankvärlden eftersom jag ansvarar för Sparbankens affärsverksamhetsområden, marknadsföring och notariatverksamhet. Kundrespons är viktigt med tanke på utvecklingen av verksamheten.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning