Kalevi Hilli

Kalevi Hilli

Verkställande direktör

Kunnande inom finansbranschen under fem årtionden! Som verkställande direktör för Säästöpankki Optia är värdefulla kundrelationen viktiga för. Jag vet att våra kunder får en bra Sparbanksupplevelse.; Välkommen att bli vår kund. 
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Tyska

Expertis

Ledning och förvaltning