Paula Kauppinen

Paula Kauppinen

HR-Expert

Saker och ting brukar lösa sig! Mitt arbete som HR-expert är intressant och jag får hålla kontakt med hela personalen i deras vardag. I mitt arbete inspireras jag av mångsidiga arbetsuppgifter i alla olika skeden av en anställning – allt från rekrytering till pensionering och allt däremellan. Jag är för gemensamma tillvägagångssätt och spelregler. När vi förbinder oss till dem skapar vi en tydlig och bra arbetsgemenskap där det är bra för var och en att jobba.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning