Anu Temisevä

Anu Temisevä

Bankdirektör

För kundens bästa idag och i framtiden!

Jag har arbetat i olika uppgifter inom bank- och finansieringsbranschen i 30 år. Under min karriär har jag lärt mig om kundkretsen från privatkunder till företagskunder. Med min erfarenhet betjänar jag både kollegorna på Sinetti och bankens kunder. Välkommen att bekanta dig med vårt tjänsteutbud!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Serviceområde

Ledning och förvaltning