Leif Eekkinen

Leif Eekkinen

Bankdirektör

Juridiska tjänster för dig vår kund

Jag har bland annat hand om våra kunders familje- och arvsrättsliga uppdrag samt frågor i anslutning till affärer. Jag är också offentligt köpvittne. Du kan komma överens om ett möte med mig på vilket som helst av våra kontor.

Utöver för juridiska frågor ansvarar jag för riskhanteringen i vår bank och ser till att den reglering som gäller bankerna blir en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

 
Kontor
Servicespråk

Engelska

Svenska

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning

Juridiska tjänster