Riikka Haukioja

Experttjänster till Sparbankens kontorer.

Jag jobbar som expert på Sparbankens enhet för Affärsverksamhetsstöd som erbjuder olika slags stödfunktioner till kontorens behov. 

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Serviceområde

Ledning och förvaltning