Riitta Airiainen

Riitta Airiainen

Förvaltningssekreterare

Tjänster inom bankbranschen i nästan 40 år

I dagsläget jobbar jag på bankens Affärsverksamhetsstöd. Mitt arbete är ekonomisk förvaltning – jag gillar att syssla med siffror.

 
Kontor
Expertis

Ledning och förvaltning