Veikko Mäkinen

Veikko Mäkinen

Servicerådgivare

Sparbanksmedlem i andra generationen

Jag jobbar på Orivesikontoret som servicerådgivare. Jag har arbetat inom finans i tio år och hjälper gärna med frågor avseende dagliga tjänster, sparande, placering och finansiering.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån