Marja Ruohorinne

Marja Ruohorinne

Servicerådgivare

Redan 33 år i Sparbanken.

Jag arbetar i Lojo med betalningsrörelser i enheten som stöder affärsverksamhet. Här har jag funnits sedan 2007. I mina arbetsuppgifter ingår att ge råd, guida och hjälpa våra andra bankers enheter i sitt dagliga arbete, bland annat med utlandsbetalningar och utredningar, men i arbetet ingår också flera interna arbetsuppgifter. Mitt arbete är inspirerande – en lämplig mängd vardagligt kneg för våra kunders bästa.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Betalningsrörelsetjänster

Ledning och förvaltning