Margaret Jokela

Margaret Jokela

Servicechef

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Serviceområde

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Kapitalförvaltning

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster

Ledning och förvaltning

Juridiska tjänster