Finansiering för företag – vad bör du beakta när du väljer finansieringsform?

Hur ska man veta vilken typ av finansieringslösning som lönar sig? Vi bad Jari-Pekka Raatikainen som är chef för kundärenden ge några tips.

Vad ansöker företag finansiering för?

”Allra mest ansöker man om finansiering för uppstartskostnaderna för företagsverksamheten samt för rörelsekapital. Till exempel med ett konto med kredit kan man försäkra sig om att företaget har tillräckligt med pengar också när man inte skulle ha tillräckligt med täckning. Företagare ansöker också ofta om lån för investeringar i en större maskin eller för företagsaffärer”, berättar Jari-Pekka Raatikainen. Jari Pekka arbetar som chef för kundärenden i Övre Savolax och Kuopio.

Hur ska en företagare kunna välja lämpligaste finansieringsform? 

”Den lämpligaste finansieringsformen för en företagare beror alltid på situation och användningsändamål. Om man till exempel ska investera i en maskin lönar det sig att överväga om pengarna kommer från egna kassan eller om köpet ska finansieras med ett banklån, avbetalning eller leasing – det finns flera olika alternativ”, säger Jari-Pekka.

När man väljer leasing eller avbetalning som finansieringsform kan företagets säkerheter användas för eventuella framtida stora finansieringsbehov såsom investeringar i en affärslokal.

Företagslån eller konto med kredit?

Ett konto med kredit är en bättre lösning än ett kortvarigt företagslån om kassaflödet fluktuerar märkbart minst två gånger om året och man känner till dessa fluktuationer. Krediten är flexibel och finns konstant till hands och man betalar endast för det man använder”, tipsar Jari-Pekka och fortsätter: ”Ett företagslån är däremot en bättre lösning för enskilda finansieringsbehov till exempel när man grundar ett företag, ska göra företagsaffärer eller investeringar. Det här är ändå bara en grov uppskattning, det bästa sättet för varje situation diskuterar vi oss fram till med företagaren.” linkkaukset tuotekortteihin

Uppskatta finansieringsbehovet hellre uppåt
En del företagare uppskattar sitt finansieringsbehov för lågt och uppmärksammar inte nödvändigtvis övriga kostnader vid investeringar – såsom kapitalöverföringsskatt. Många glömmer också att beakta hur länge momsåterbäringen tar. Man ansöker skilt om återbäringen från skattemyndigheten och behandlingen tar 1–3 månader.

Också behovet för rörelsekapital underskattas ofta. Jari-Pekka tipsar: ”Ett bra rättesnöre är att man borde ha ungefär 10 procent av företagets omsättning eller ungefär en månads omsättning på företagets konto. Det här beror också så klart på verksamhetsområdet.”

Det gäller ändå att se upp för att skuldsätta sig för mycket. ”Det är bra att komma ihåg att företagets självförsörjning måste vara minst 30 procent. På det här sättet har företaget en tillräcklig buffert för eventuella sämre räkenskapsperioder”, påminner Jari-Pekka.

Finnvera och övrig finansieringshjälp

Finnvera är en statsägd specialfinansiär som ofta är med och finansierar små och medelstora företag som inleder företagsverksamhet. När Finnvera är med är företagaren inte tvungen att använda så mycket personlig egendom som säkerhet. För företag som registrerat sig för max 3 år sedan kan man få ett banklån på max 100 000 euro, varav man kan få max 80 procent begynnelseborgen av Finnvera, alltså 80 000 euro.

Utöver det här kan företagare ansöka om ett personligt företagslån från Finnvera för till exempel företagsaffärer eller för en självfinansieringsandel inför en större investering.

Små och medelstora företag kan också ansöka om garanti från Europeiska investeringsfonden (EIF). Fördelar med EIF-garantin är bland annat lägre låneräntor och lägre krav på säkerhet för att få lån. Företagets finansiering kan också skötas via kapitalinvesterare, lokala fonder, affärsänglar eller gräsrotsfinansiering såsom Fundua. När företaget håller på att utvidga sin verksamhet till nya marknader eller planerar investeringar lönar det sig att i god tid utreda eventuella utvecklings- och/eller investeringsstöd med den lokala NTM-centralen. 

För hur lång tid ansöker man om företagsfinansiering? 

Företagens finansieringsbehov varierar mycket. ”Till exempel någon som ska arrangera ett evenemang kanske behöver pengar för bara en vecka medan ett fastighetslån kan vara upp till15 år”, berättar Raatikainen.

Vanligaste tider för företagslån:

  • Kreditlimit: 1–3 år
  • Skuld för rörelsekapital: oftast högst 1 år
  • Lån för apparatanskaffning: 3–5 år. Ett bra rättesnöre: om investeringen inte betalar tillbaka sig själv inom lånetiden är det inte ett lönsamt köp.
  • Fastighetslån: oftast 7–12 år, en lånetid på 15 år kan ses som en övre gräns (förutom för lån för bostadsaktiebolag då lånetiden kan vara upp till 25 år).

Undvik snabblån!

Till slut påminner Jari-Pekka om vikten att hålla både egna och företagets krediter i skick och undvika betalningsanmärkningar.

”Det är önskvärt att företagare skulle vara allt mer medvetna om företagets ekonomiska utveckling. Speciellt i ett litet företag kan en kunnig bokförare vara företagarens bästa affärs- och sparringpartner och det lönar sig att lyssna på bokföraren. Tyvärr har snabblånen som tidigare mest använts av privatpersoner också börjat användas av en del företagare. Jag rekommenderar alla att bekanta sig med lånets räntekostnader och hellre ta kontakt med banken.”

Olika finansieringsformer i ett nötskal

Leasing. Det mest populära finansieringsalternativet för att finansiera anskaffningen av till exempel maskiner, apparater och möbler. För en leasing, alltså hyra, behövs inga egna garantier och inte nödvändigtvis heller en självfinansieringsandel som grund, utan den köpta varan fungerar som garanti.

Avbetalning. Avbetalning används mycket för anskaffningen av möbler, maskiner och apparater. Många ansöker också om stöd från NTM-centralen för anskaffningar med avbetalning. I motsats till en leasing syns investeringen i företagets balans och på grund av momsen har en avbetalning ofta ett krav på en självfinansieringsandel på 30 procent. 

Företagskonto med kredit. Ett konto med kredit har en kreditgräns, vilket innebär att kontot kan gå på minus. Till exempel om gränsen är 100 000 har kontot en kreditgräns på 100 000 euro. 

Företagslån. Ett företagslån används ofta för till exempel fastighetsaffärer och för behov av rörelsekapital när man grundar ett företag.

Har ditt företag behov av finansiering? Ta kontakt så diskuterar vi vidare.

Artikeln hör till helheten ”Intensivkurs för företagare”. Via helheten får du information om företagsfinansiering, kassahantering, juridiska frågor, att investera som företagare samt om hur företag brukar luras. Beställ intensivkursen till din e-post.

 
Kategorier
...