Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta. 

Marknadsöversikter

Marknadsöversikt juni 2018

onsdagen den 20 juni kl. 9.00
Experter i marknadsöversikten i juni är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Anders Pelli och Mikko Rautiainen. Anmäl dig till marknadsöversikten

 

Marknadsöversikt maj 2018

Hur ser marknaden ut före sommaren? Experter i marknadsöversikten är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Ilkka Laru och Olli Tuuri. Se inspelningenn