Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta. 

Marknadsöversikter 

Marknadsöversikt januari 2019

torsdagen den 17 januari kl. 9.00
Nytt år - hur ser det ut på placeringsmarknaden? Experter i marknadsöversikten i januari är Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala och portföljförvaltare Ilkka Laru och Mikko Rautiainen. Anmäl dig till marknadsöversikten

 

Marknadsöversikt december 2018

torsdagen den 13 december kl. 9.00
Står recessionen redan inför dörren, vad kan investeraren vänta sig av år 2019? Experter i marknadsöversikten i december är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Johan Hamström och Mark Mattila. Se inspelningenn

Marknadsöversikt november 2018

Putin, Trump och brexit - hot eller möjlighet för investeraren. Experter i marknadsöversikten i november är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Mikko Rautiainen och Olli Tuuri.  Se inspelningenn

Marknadsöversikt oktober 2018

 Ska räntorna äntligen stiga? Experter i marknadsöversikten i oktober är Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala och portföljförvaltare Evgeny Artemenkov och Ilkka Laru.  Se inspelningenn

Marknadsöversikt september 2018

Hur ser marknaden ut? Experter i marknadsöversikten i september är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Lassi Kallio och Tatu Paasimaa.  Se inspelningenn

Marknadsöversikt augusti 2018

Sommaren går så småningom mot höst – vad kan vi vänta oss av marknaden? Experter i marknadsöversikten i augusti är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Evgeny Artemenkov och Anders Pelli. Se inspelningenn

Marknadsöversikt juni 2018

Experter i marknadsöversikten i juni är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Anders Pelli och Mikko Rautiainen. Se inspelningenn

Marknadsöversikt maj 2018

Hur ser marknaden ut före sommaren? Experter i marknadsöversikten är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Ilkka Laru och Olli Tuuri. Se inspelningenn