Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta. 

Marknadsöversikter 

Marknadsöversikt oktober 2018

torsdagen den 18 oktober kl. 9.00
 
Ska räntorna äntligen stiga? Experter i marknadsöversikten i oktober är Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala och portföljförvaltare Evgeny Artemenkov och Ilkka Laru.  Anmäl dig till marknadsöversikten

Marknadsöversikt november 2018

torsdagen den 22 november kl. 9.00
Putin, Trump och brexit - hot eller möjlighet för investeraren. Experter i marknadsöversikten i november är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Mikko Rautiainen och Olli Tuuri.  Anmäl dig till marknadsöversikten

 

Marknadsöversikt september 2018

torsdagen den 20 september kl. 9.00
Hur ser marknaden ut? Experter i marknadsöversikten i september är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Lassi Kallio och Tatu Paasimaa.  Se inspelningenn

 

Marknadsöversikt augusti 2018

Sommaren går så småningom mot höst – vad kan vi vänta oss av marknaden? Experter i marknadsöversikten i augusti är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Evgeny Artemenkov och Anders Pelli. Se inspelningenn

 

Marknadsöversikt juni 2018

Experter i marknadsöversikten i juni är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Anders Pelli och Mikko Rautiainen. Se inspelningenn

 

Marknadsöversikt maj 2018

Hur ser marknaden ut före sommaren? Experter i marknadsöversikten är kapitalförvaltningschef Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Ilkka Laru och Olli Tuuri. Se inspelningenn