Studielån

Behöver du studielån? Med ett studielån kan du koncentrera dig på dina studier och bli färdig i tid.

check

Du får statsgaranti för studielånet. Du behöver inga andra borgensmän eller säkerheter.

check

Studielånets belopp beror på hur gammal du är och var du studerar.

check

Bekymra dig inte för amorteringen av lånet under din studietid. Återbetalningen börjar först när studierna är avslutade.

Ett studielån är ett lån med statsgaranti för att finansiera studier. Studielånet hjälper om studiepenningen och det eventuella bostadstillägget inte räcker till för att leva. Återbetalningen av studielånet börjar när studierna är slutförda.

För studielånet behöver du ingen borgensman eller säkerheter

Studielånet är en investering i framtiden. Du satsar nu på dina studier så att du efter studierna kan tjäna pengar i ett bra yrke. För studielånet behöver du ingen borgensman eller säkerheter eftersom du får statsgaranti för lånet. Du kan ansöka om studielån i Sparbanken efter att FPA har beviljat lånet statsgaranti. I banken kommer man överens om lånets villkor, såsom ränta och återbetalningsplan och där undertecknas skuldebrevet för studielånet.

Hur mycket studielån kan du få?

Studielånets storlek beror på din ålder och på var du studerar.

Studielån kan fås per läsår enligt följande:

  • Under 18 år, annan än högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Högskolestuderande: 650 euro/månad
  • Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland): 650 euro/månad
  • Studerande utomlands: 800 euro/månad

I allmänhet kan du lyfta studielånet i två rater under ett läsår. Om du studerar utomlands, avlägger vetenskapliga påbyggnadsstudier, har vuxenutbildningsstöd eller om dina studier pågår högst 12 månader kan du lyfta lånet på en gång. 

Återbetalningen av studielånet börjar när studierna är slutförda

Under studietiden behöver du inte bekymra dig över amorteringar. Den första amorteringen på studielånet ska betalas ungefär 1,5 år efter att du blivit färdig eller avbrutit studierna.

Du betalar ditt studielån månatligen med lika stora amorteringar. Amorteringen innehåller både ränta och amortering. Lånetiden och återbetalningssättet överenskoms tillsammans med banken och vid behov kan ändringar i dem göras också senare. Du kan också betala hela lånet när du vill utan kostnader.

Studielånsavdrag och studielånskompensation

Efter din examen kan du på amorteringarna av studielånet få studielånsavdrag i beskattningen eller studielånskompensation. Studielånskompensation betyder i praktiken att FPA betalar en del av ditt lån. I studielånsavdraget minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget. Det beror på när du har inlett dina studier om du är berättigad till studielånsavdrag eller studielånskompensation.

Att bli färdig i tid kan löna sig också finansiellt

Staten sporrar studerande att bli färdiga i tid. Om du tar din examen inom den målsatta tiden kan du ha rätt till studielånskompensation som innebär att upp till 40 procent av ditt studielån som överskrider 2 500 euro efterskänks!

 
Mera information om studiestödet, studielånsavdraget och studielånskompensationen får du på FPA:s webbplats.

Hur bildas lånets räntor och kostnader?

Räntan på studielånet består av den avtalade referensräntan och bankens marginal. Räntan binds i allmänhet till euriborräntan eller bankens egen primeränta. Räntan förändras under lånetiden när euriborräntan eller bankens egen primeränta ändras.

Lånekostnader uppstår i allmänhet också av bankens expeditionsavgift och eventuella ändringar i amorteringsplanen. Om en individuell uttagsplan görs för dig kan det också uppstå separata kostnader för uttag och betalning av lånet.

Studielånets effektiva ränta består utöver av den egentliga räntan också av andra kostnader för lånet. Läs mera om betalningen av räntan på FPA:s webbplats.

Är du intresserad av ett studielån? Kontakta oss för mer information eller ansök om lån direkt på vår webbplats. 

Finansiering för livet

Lån till placeringsbostad

Kan bostadsinvestering vara någonting för dig? En bostad är ett långvarigt investeringsobjekt som ger möjlighet till hyresinkomst, värdestegring och skatteplanering.

Bostadslån

Drömmer du om ett eget hem? I Sparbanken kan du ansöka om ett lån som passar just dina behov och din livssituation. Testa också vår låneräknare för att närmare utreda ditt lånebehov.

Renoveringslån

Är det dags att byta ut tapeterna eller behöver badrummet totalrenoveras? Du kan förverkliga både små och stora planer med ett renoveringslån.

Byggnadslån

Är ditt mål att bygga ett eget hus? Börja resan till det egna hemmet med en kostnadskalkyl för bygget och med att skicka in en låneansökan

BSP-lån

BSP-lånet erbjuder flera fördelar till personer som köper sin första bostad – till exempel en förmånlig ränta och statligt stöd ifall räntorna stiger.

Hemflex

Med hjälp av Hemflex kan du använda den förmögenhet som är bunden till din bostad för att genomföra dina drömmar och planer.

Flexkredit

Renovering, en ny laptop eller en semesterresa – flexkredit är en kontinuerlig reservfond som fungerar som buffert vid plötsliga och större utgifter.

Billån

Be om en lämplig finansieringslösning av oss när suget efter en ny bil slår till. Bekanta dig även med billåneräknaren.

Konsumtionskredit

Köpa bil, renovera hemma, åka på semester … en konsumtionskredit hjälper dig med livets små och lite större anskaffningar.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Valitsemasi konttorin yhteystiedot

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...