Pasi Välimaa

Pasi Välimaa

Fastighetsmäklare, AFM

En erfaren marknadsföringsexpert – charmerande driftighet och leende

Bostadsköp är en viljesak. Så är det, att drömmerier leder ingen vart.  Man måste föra fram sin vilja och ta itu med saker. Jag går ärenden åt dig då du vill sälja eller köpa en bostad. 

Jag har lång erfarenhet av försäljnings- och marknadsföringsuppdrag samt ett omfattande kontaktnätverk. Jag har avlagt AFM-proven för fastighetsförmedlare och jag arbetar enligt god förmedlingssed genom att kontinuerligt utveckla min yrkeskunskap. Som äkta björneborgare känner jag bra till särdragen hos marknadsområdet i Björneborg och den rätta prisnivån. Förtroendeskapande bostadshandel och inlösen av servicelöften är ledorden i min verksamhet. Enligt egen erfarenhet ger ett driftigt och problemfritt arbete med kunden det bästa resultatet.

Jag tror att samarbetet med Sb-Hem i Björneborg och vårt partnerskap med Sparbanken garanterar våra kunder dubbelt så mycket försäljningskraft och lyckliga kundupplevelser.

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska