Kerstin Rosenqvist

Kerstin Rosenqvist

Fastighetsmäklare, AFM, köpvittne

Omtanke är för mig en livsstil

Jag har arbetat som förmedlare i över 10 år och för mig är alla kunder lika viktiga. Jag är aktiv och energisk och jag engagerar mig till hundra procent i ditt ärende, oavsett om du ämnar köpa eller sälja din bostad. Jag betjänar på båda inhemska språken.
Tervetuloa-Välkommen!

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Kaikki meni hyvin!!
Sopimus, näyttö ja kauppa
Asunnon myynnin nopeus