Sisko Rasinaho

Sisko Rasinaho

Fastighetsmäklare, AFM, köpvittne

Saker och ting brukar ordna sig

Mitt arbetssätt är kundinriktat och varmhjärtat. Med flera års erfarenhet gör jag mitt allt för att bostadsbytet ska bli en bra erfarenhet. Som kund är du min största energikälla och inspiratör. Sparbanken Optia i Jyväskylä är vår samarbetspartner.

Kontor
Servicespråk

Finska