Sebastian Karjalainen

Sebastian Karjalainen

Företagare, AFM, KED

En ny försäljningsstrategi för din lägenhet

Jag har haft äran att erbjuda kundservice i Raseborgsområdet i över 10 år. Mitt mål är att alltid ha till 100 procent nöjda säljare och köpare. För mej är det oerhört viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan kunden och mej. Jag jobbar på ett professionellt sätt, ansvarsfullt och i enlighet med god förmedlarsed. Berätta Din dröm, så förverkligar vi den tillsammans!

Kontor
Servicespråk

Svenska

Finska

Engelska

Vi önskade en bostad i ett hisshus. Önskemålet uppfylldes snabbare än vi kunde tänka oss.
Sakkunnig försäljning