Sari Larjanne

Sari Larjanne

Samarbetsföretagare, AFM, YKV

Kundorienterad och yrkeskunnig bostadshandel

Med yrkeskunskap och gedigen erfarenhet hjälper jag dig i alla ärenden som gäller försäljning eller köp av ett hem. Jag har drygt tio års mångsidig erfarenhet av att arbeta som fastighetsförmedlare samt juridisk kompetens för professionell bostadsförsäljning som jag erhållit genom AFM-provet och en högre fastighetsförmedlarutbildning. Utöver handel med aktier och fastigheter har jag även gedigen kompetens vad gäller handel med nya objekt. Bostadsförsäljning kräver även ett öga för det visuella och därför har jag utbildat mig till inredare. Att byta hem, köpa eller sälja en bostad medför många frågor. För att lösa dessa frågor behövs det systematisk planering, med vilket jag gärna hjälper dig.

Kontor
Servicespråk

Finska