Utnyttja modigt min erfarenhet

Allt oftare hör jag kunder säga ”det här gick ju bättre än vi planerade”. Det är också det jag strävar efter i mitt arbete. Du kan alltid ty dig till mig då du planerar att köpa eller sälja en bostad. Helheten avgör. Fatta inga beslut utan att fråga mig, alla saker går alltid att diskutera.
 
Kontor
Servicespråk

Finska