Sparbankens fonder – andelarnas värde och avkastningar

Sparbanken har 18 fonder, varav många är framgångsrika även i internationella jämförelser. Bekanta dig med våra fonder och deras utveckling. De senaste värdena av Sparbankens fonder publiceras efter värdeberäkning som genomförs på eftermiddagen varje bankdag.