Livskraft

Ett unikt skyddspaket för en modern mänska, som vill leva och inte bara spara. Med enastående Livskraft kan du inleda sparandet och samtidigt får du skydd vid allvarlig sjukdom.

check

Med hjälp av Livskraft garderar du dig för finländarnas tre vanligaste allvarliga sjukdomar.

check

57 % av finländarna sparar för framtiden (Sparbarometern 2017).

check

Ett väntat och avvikande sätt att spara enkelt.

De goda tillsammans: Välstånd och trygghet

Sparbanken Livskraft är en helt ny slags försäkring, som kombinerar sparande och skyddet vid allvarlig sjukdom. Med hjälp av den garderar du dig för olika livssituationer. Ett dylikt skyddspaket hittar du ingen annanstans. Sparbanken Livskraft är en skattemässigt förnuftig sparform: när du önskar lyfta uppkomna besparingar, betalar du skatt bara på avkastningen som uppkommit på placeringarna.

Försäkringspremien allokeras alltid till kapitaliseringsavtalet. Från kapitaliseringsavtalets spardels kapital faktureras månatligen premien för skyddet vid allvarlig sjukdom enligt prislistan. Som placeringsobjekt för Sparbanken Livskraft fungerar tre olika Fondförvaltarens Bästa-placeringskorgar:

  • Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
  • Fondförvaltarens Bästa Balanserad
  • Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Du kan välja en eller flera placeringsobjekt och vi hjälper dig i beslutsfattandet.

Läs mera om placeringsobjekten

Att ekonomiskt gardera sig hjälper även i tråkiga situationer. Med skyddet vid allvarlig sjukdom i Livskraft får du ersättning från försäkringen om du insjuknar i cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Det finns inga villkor eller begränsningar för användningen av ersättningen, utan du kan göra vad du själv vill med ersättningen du fått. Objektet kan vara till exempel renovering av hemmet, resande eller en förlängd rehabiliteringsperiod.

Sparbanken Livskraft-försäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Avtalet för skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas av Chubb*.

Boka här tid för Livet.

Mer information:

Livskraft Poduktfakta
Livskraft Försäkringsvillkot
Livskraft Prislista

Faktablad - Sparbanken Livskraft Ränteviktad
Faktablad - Sparbanken Livskraft Balanserad
Faktablad - Sparbanken Livskraft Avkastningsinriktad

 

*Chubb European Group SE (CEG) planerar att flytta sitt huvudkontor från Storbritannien till Frankrike den 1 januari 2019 och kommer då att regleras av bestämmelserna i den franska försäkringslagstiftningen och ha organisationsnumret
450 327 374 RCS Nanterre med följande registrerade huvudkontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, (92400) Courbevoie, Frankrike. Flytten är villkorad av uppfyllandet av de lagstadgade krav som i hemlandet gäller för Europabolag. Till dess är CEG:s registrerade kontor fortfarande belägen på 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, Storbritannien och CEG, med organisationsnumret SE000116, förblir auktoriserad av Prudential Regulation Authority och reglerad av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority.

För mer information om vad våra förberedelser för Brexit innebär för dig, se vår hemsida www.chubbvakuutus.fi/brexit

...