Goda gärningar

Att stöda det finländska samhället lokalt är en väsentlig del av Sparbankens verksamhet. Till exempel har vi via ansvarskampanjen Goda gärningar 2018 redan donerat över 785 000 euro till olika välgörenhetsobjekt. Bland mottagarna betonas unga och barn.

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.
...