Goda gärningar är nu här

Sparbankens årliga omröstning Goda gärningar har börjat. Att stöda det finländska samhället lokalt är en väsentlig del av Sparbankens verksamhet – t.ex. donerade vi ifjol sammanlagt över 750 000 euro till olika mottagare. 

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.
...