Nyckelflaggan

Sparbanksgruppen har av Förbundet för Finländskt Arbete beviljats Nyckelflaggan som ett tecken på en tjänst som produceras i Finland och sysselsätter här.