Byte av målfond för specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta

Specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta investerar för närvarande sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i fonden Schroder ISF Emerging Markets Local Currency (målfond). Styrelsen för Schroder International Selection Fund har beslutat att likvidera fonden på grund av fondens små storlek.

På grund av ändringen av målfond kommer Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta från och med den 24.2.2017 att investera sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i placeringsfonden Barings Emerging Markets Local Debt Fund. Den nya målfonden investerar huvudsakligen till skuldvärdepapper noterade i lokala valutor som har emitterats av tillväxtländernas stater, statliga organ och företag. I placering hänvisas tillväxtmarknader till regioner i världen där de ekonomiska systemen av länderna ännu utvecklas. Följaktligen investeringspolicy och kostnadsstrukturen inte ändra.

Bytet av målfond ändrar riskkategorin för Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta. Den nya riskkategorin är 5, när tidigare var riskkategori 3 i nyckelinformationsbroschyren.

Mer information hittas i nyckelinformationsbroschyren för specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, vilka publiceras med uppdaterad information i samband med bytet av målfond den 24.2.2017.

Sp-Fondbolag Ab
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...