Placeringsteamet

Portföljförvaltning

I vårt portföljförvaltningsteam kombineras mångsidigt kunnande, långvarig branscherfarenhet, analytisk know-how samt djupgående kännedom om placeringsmarknaden. I vår placeringsverksamhet kopplas kännedom om makroekonomi ihop med ett gediget kunnande om räntor och aktier.

Tätt samarbete, kommunikation och ständig utveckling av vårt kunnande är hörnstenarna i vårt teams verksamhet. Placeringsverksamhetens kontinuitet tryggas av tillräckliga resurser och ett fungerande ersättarssystem. I vårt team finns mångsidig expertis där alla kompletterar varandra i vår kapitalförvaltningsprocess.

Petteri Vaarnanen, kapitalförvaltningschef Ekon.mag.
Olli Tuuri, aktieportföljförvaltare, CIIA, CEFA
Anders Pelli, aktieportföljförvaltare, Ekon.mag.
Johan Hamström, aktieportföljförvaltare, Ekon.mag.
Ilari Härkönen, ränteportföljförvaltare, Ekonom
Mikko Rautiainen, ränteportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Ilkka Laru, ränteportföljförvaltare, CEFA, Pol.mag.
Evgeny Artemenkov, ränteportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Lassi Kallio, portföljförvaltare, Pol.kand.
Tatu Paasimaa, aktieportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Mark Mattila, ränteportföljförvaltare, Ekon.mag.

Kapitalförvaltarna

Våra kapitalförvaltare erbjuder våra kunder individuell och långsiktig kapitalförvaltning som baserar sig på kundens behov. Varje kund med individuell kapitalförvaltning har en namngiven kontaktperson som ansvarar för kundrelationen. Våra kapitalförvaltare med kundansvar berättar gärna mer om våra tjänster.

Miia Antin
Antti Helkala
Nickis Numelin
Mika Vesilahti
Zacharias Wickholm