”Viimeisenä tahtonani ja testamenttinani määrään, että…”

Voi kuulostaa mahtipontiselta. Voi tuntua sellaiselta, joka kuuluu vain hyvin iäkkäille tai vakavasti sairaille. Kuitenkin vaikkapa eläminen avoliitossa, tai ilman rintaperillisiä, osana uusioperhettä, tai pelkästään yksinkertaisesti vaurastuminen ja varallisuuden lisääntyminen voi antaa aihetta perintösuunnitteluun jo nuoren ja terveen ihmisen kohdalla.

Alkusysäyksen perintöön liittyvät suunnitelmat saavat usein siitä, että perinnönjättäjä haluaa minimoida paljon puhuttuja perillisten maksettavaksi tulevia perintöveroja. Testamentilla voidaan saavuttaa sen lisäksi monia muitakin tavoitteita; esimerkiksi voidaan lain puitteissa poiketa lakimääräisestä perillispiiristä, ohjata tiettyä omaisuutta tietylle saajalle tai huolehtia tärkeän perhevarallisuuden, vaikkapa kesämökin säilymisestä omassa suvussa.

Työskennellessäni lakimiehenä perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden parissa olen kohdannut monta yksinäisenä elänyttä vanhaa rouvaa tai herraa, jolla vasta kuolemansa jälkeen on enemmän niin sanottuja läheisiä sukulaisia kuin koskaan elämänsä aikana, perimässä vainajaa ja jakamassa tämän varoja, usein vieläpä valtavalla kiireellä. Olen tavannut perinnönjättäjän avopuolison, joka ei voi ymmärtää joutuvansa myymään edesmenneen pitkäaikaisen avopuolisonsa kanssa yhteisenä kotina käyttämänsä ja yhteisesti omistetun asunnon, kun ensin kuolleen avopuolison perilliset vaativat perintönsä heti jaettavaksi. Olen myös miettinyt huomattavan omaisuuden perineiden rintaperillisten kanssa kuinka mittavat perintöverot saadaan maksuun ilman että kenenkään talous romahtaa, kun peritty omaisuus koostuu kiinteistöistä tai on muuten hankalasti realisoitavissa ja vieläpä kokonaisuudessaan lesken hallinnassa.

Ajoissa aloitetulla ja huolella tehdyllä suunnittelulla voi selkeyttää jälkeen elävien suhteita ja helpottaa oloja monin tavoin. Perintösuunnittelu on usein moniulotteinen prosessi, mutta yksistään asianmukaisesti laaditulla testamentilla voidaan parhaassa tapauksessa välttää monia riitoja, ehkäistä epäselvyyksiä ja tietenkin – pienentää perillisten maksettavaksi tulevia veroja.

Suunnittelua ei kannata lykätä siihen saakka, kun perinnönjättäjän ikä ja vointi on sellainen, että hänen kyvystään ja kelpoisuudestaan laatia jälkisäädös saadaan yksi riidanaihe perillisille lisää. Koska sitten olisi hyvä aloittaa suunnittelu?

Miten olisi vaikkapa nyt.

Tule käymään, niin jutellaan juuri sinulle ja perheellesi sopivista vaihtoehdoista!

Anne-Mari Hahla

Kirjoittaja on Aito Säästöpankin pankkilakimies, joka seikkailee perintö- ja vero-oikeudellisessa  pykäläviidakossa vuoropäivin kaikissa 13 konttorissamme.

Julkaistu
...