Principaler och styrelse

Ekenäs Sparbank verkar lokalt – nära sina kunder – i Raseborg, Hangö och Ingå. Bankens högsta förvaltningsorgan är principalerna.

Ekenäs Sparbank har 16 principaler.

Nöjd Karl-Erik, ordförande
Österroos-Björkman Teresia, vice ordförande
Alén Nina
Berghem Susanne
Berglund Johan
Henriksson Jörgen
Hägglund Frank-Ole 
Kraufvelin Sebastian
Liljeberg Pia
Nyholm Johan 
Peltonen Björn
Selenius Camilla
Söderlund Patrick
Westerlund Martin 
Willberg Oscar
Zweigberg Janet

Ekenäs Sparbanks styrelse har 6 medlemmar. Styrelsens ordförande är Peter Storsjö och vice ordförande är Kerstin Westerlund.

Ordinarie medlemmar i styrelsen: 

Andersin Leila 
Raunio Pentti 
Sjöblom Kurt
Sjöblom Ulf 
Storsjö Peter
Westerlund Kerstin